Allegro

Groen zien

Ook in het Nederlandse MKB groeit langzaam maar zeker het besef dat duurzaam ondernemen een noodzaak is. Iets doen met dat gegeven is een tweede. We willen met z’n allen graag “groen bezig zijn”, maar waar begin je? En kan dat ook zonder investeringen of ingrijpende veranderingen aan het bedrijfsproces? Jazeker!

Hoe belangrijk het internet geworden is voor het bedrijfsleven behoeft geen verdere toelichting. Van achter ons toetsenbord betrekken we allerlei informatie van verschillende servers, die meestal in grote datacenters geclusterd zijn. Datacenters zijn verantwoordelijk voor meer dan 1% van het wereldwijde energieverbruik. Dit percentage neemt elk jaar toe. Er wordt voorspeld dat de koolstofemissies van datacenters in 2020 hoger zullen zijn dan die van de luchtvaartindustrie.

Zowel de website van Allegro zelf , als alle (via ons geregistreerde) websites van onze klanten zijn “Cleanbits” gecertificeerd. Dit wil zeggen dat de datacenters waar vanuit deze sites gefaciliteerd worden, hun energiegebruik voor 100% compenseren door middel van het planten van bomen. Daarnaast wordt er gewerkt aan het terugbrengen van de energiebehoefte door middel van innovatieve oplossingen en het gebruik van vernieuwbare energie. Op de website van Cleanbits  kunt u van iedere willekeurige website nagaan of deze klimaat-neutraal gehost is.

Wordt uw site al door ons gehost? Dan mag u het Cleanbits logo kosteloos op uw site gebruiken om duidelijk te maken dat úw website klimaat-neutraal is en uit te dragen dat uw bedrijf zich bewust is van het belang van een duurzaam internet. Dan zal de rest ook wel goed zitten, toch?