Allegro

Cloud computing

Cloud computing komt voort uit het succes van internet. Doordat internet feitelijk een basisvoorziening is geworden, kunnen gebruikers ook online software en opslagruimte via het internet (de cloud) benutten. De kwaliteit en capaciteit van het netwerk neemt toe en dat maakt eigen servers en applicaties vaak niet langer nodig.

Hoe wollig de term ‘cloud’ ook mag klinken, cloud computing is een revolutionaire stap vooruit en een absolute aanjager voor nieuwe businessmodellen en workflows.

Cloud computing maakt uw netwerk flexibel en uw medewerkers mobiel. En nog een belangrijk voordeel: doordat alle faciliteiten centraal beschikbaar zijn, wordt ICT-beheer eenvoudiger en overzichtelijk. U heeft geen serverconfiguratie meer in eigendom, maar neemt per maand een virtuele taartpunt aan servercapaciteit af.

AllegroIaaS

Er zijn hier drie niveaus te onderscheiden, met bijbehorende ‘as a Service’ diensten, te weten IaaS, PaaS en SaaS. Bij Allegro richten we ons voorlopig vooral op de eerste variant: IaaS: ‘Infrastructure as a Service’. Alle onderliggende techniek is zorg van Allegro. Dus geen zorgen meer over verlopende licenties, al-dan-niet te installeren serverupdates, hardwarecapaciteit, storingen en andere ongemakken. Allegro ontzorgt en u heeft in feite alleen nog een netwerk, PC’s en printers nodig.

Allegro licht de voor- en nadelen van cloud computing graag verder toe in een persoonlijk gesprek. Onze cloud consultants staan u graag te woord.